Foresta voldoet al ruim 35 jaar aan de wensen en behoeften van de klant. Ik heb mijn kantoor vanaf het begin laten groeien en jarenlange ervaring opgebouwd om mijn klanten volledige gemoedsrust te bieden.

Hierbij werk ik aan klantloyaliteit en vertrouwen, want het is mijn doel om langdurige relaties met mijn klanten op te bouwen om hen de ondersteuning en begeleiding te bieden die ze nodig hebben. Neem contact met mij voor meer informatie.

Wie ben ik?

Ik, Karin van den Bosch, ben al meer dan 30 jaar geleden gestart met Foresta.

Wat doe ik?

Ik benader iedereen op een heel persoonlijke manier. Iedere situatie is immers anders en daarom adviseer ik u graag in een persoonlijk gesprek. Zo kunt u eenvoudig een overzicht ontvangen van de best mogelijke verzekeringen tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen, wil ik graag een totaalbeeld hebben van uw te verzekeren pakket. Zo kunnen dubbele dekkingen opgespoord en voorkomen worden of informatie over bepaalde risico's goed aan u worden geadviseerd.

Het bieden van gemak en financieel voordeel voor u staat bij mij voorop!

Wat vraag ik van u?

Verzekeringsovereenkomsten die tot stand gekomen zijn door middel van het elektronisch of telefonisch aanleveren van gegevens worden geacht van u afkomstig te zijn en worden door Foresta verwerkt ten behoeve van het sluiten van overeenkomst.

U bent verplicht de op het polisblad en in de door mij verzonden mailbevestiging vermelde gegevens te controleren en eventuele onjuistheden of afwijkingen binnen 7 dagen na dagtekening van het polisblad schriftelijk aan mij te melden. Na afloop van deze termijn wordt aangenomen dat de door u aan de mij verstrekte gegevens juist zijn overgenomen/weergegeven en dat de opdracht tot verzekeren correct is uitgevoerd.

Vanzelfsprekend vraag ik u ook mij te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie of die betrekking hebben op een derde, wiens belangen worden meeverzekerd, die van invloed kunnen zijn op uw verzekeringspakket. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan de maatschappij het recht op uitkering beperken of laten vervallen en zelfs de verzekering opzeggen.

U dient van mij altijd een bericht te ontvangen ter bevestiging.

Mijn service.

Daarnaast is het zo dat indien u daadwerkelijk een beroep moet doen op uw verzekering, ik vanzelfsprekend voor uw belangen opkom. Ik behartig uw belangen zo goed mogelijk. Maar ook ik kan fouten maken. Indien u een klacht heeft, verzoek ik u dit eerst aan mij kenbaar te maken. In de meeste gevallen zal ik deze dan zo snel mogelijk verhelpen. Indien Foresta en u er toch niet uit kunnen komen, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Kifid.

Registraties

Mijn kantoor is geregistreerd bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Informatie over hun werkwijze kunt u raadplegen op: www.kifid.nl

Bovendien houdt de AFM krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële aanbieders. Mijn kantoor is geregistreerd onder nummer: 12005510. Informatie over de AFM kunt u raadplegen op: www.afm.nl

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel sta geregistreerd onder nummer: 11029352.

Neem contact met mij op en ontvang vandaag nog een gratis offerte.