Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Foresta aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, immateriƫle of materiƫle schade en gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • de informatie die op deze site wordt aangeboden.
  • de werking of niet beschikbaar zijn van deze site.
  • misbruik van deze site.
  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met toegang tot of gebruik van deze site.
  • verlies van gegevens.
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.