Schade melden

Autoschade

U kunt gratis gebruik maken van onze telefonische schadeservice. Wij regelen een expertise, zorgen zo dat uw auto zo snel mogelijk gerepareerd kan worden en de maatschappij het bedrag uitkeert waar u recht op heeft.  Indien u ook een rechtshulp of rechtsbijstand heeft afgesloten, zal de maatschappij  uw geleden schade - indien van toepassing - trachten te verhalen op de tegenpartij.

Het is belangrijk om een schade zo snel mogelijk te melden. Hoe sneller de schade bekend is, hoe sneller deze schade verwerkt kan worden.

U dient wel altijd een schadeformulier te zenden. Vergeet u niet ook de achterkant in te vullen en te ondertekenen! U kunt dit formulier per post naar ons kantoor zenden, maar ook gescand naar ons mailen. Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid u hierbij te helpen.  Een nieuw schadeformulier kunt u hier downloaden: Schadeformulier voor motorrijtuigen

 

Heeft u met spoed een sleepdienst nodig, kunt u ook op uw  groene kaart het telefoonnummer achterhalen van de hulpdienst waarbij uw verzekeringsmaatschappij is aangesloten. Indien u minimaal wa en beperkt casco verzekerd bent, kunt u bij glasschade ook een beroep doen op uw verzekering. Telefoonnummers van aangesloten reparateurs staan ook op uw groene kaart. U kunt vanzelfsprekend ook contact met ons kantoor opnemen.

 

Indien u een schade heeft waarbij de tegenpartij niet bekend is of geen verzekeringsdekking heeft, kunt u de schade melden bij het waarborgfonds. Wij helpen u hierbij vanzelfsprekend graag. Via volgende link kunt u onder andere informatie over het waarborgfonds vinden, uw schade melden en een getuigenverklaring downloaden: waarborgfonds

 

Overige schade

Indien u wilt weten of een schade gedekt is via uw verzekering, kunt  u contact met ons opnemen. Schade kunt u telefonisch melden of via een gedownload en ingevuld schadeformulier ( kan voor alle maatschappijen gebruikt worden): 

Schadeformulier

Na ontvangst van uw melding of uw het formulier, zullen wij de schade in behandeling nemen. Het spreekt voor zich dat wij zoveel mogelijk uw belangen zullen behartigen en u op de hoogte zullen houden over de voortgang.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechtsbijstandverzekering, kunt u contact met ons opnemen. Om u goed van dienst te kunnen zijn, dienen wij wel een machtiging van u te ontvangen voor inzage in uw dossier bij de maatschappij. Bij downloads treft u een machtiging aan. Meer informatie kunt u o.a. ook vinden op de site van de DAS: informatie DAS.