Wie zijn wij?

Foresta is een informeel kantoor met al meer dan 20 jaar ervaring in verzekeringen. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van verzekeringen. Wij hebben geen enkele verplichting om financiële producten bij een of meerdere maatschappijen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze keuzes en informatieverstrekking. Er zijn vele aanbieders. Wij werken met meerdere maatschappijen samen, maar niet met allen. Sommige maatschappijen werken niet met tussenpersonen en van andere maatschappijen hebben wij geen aanstelling. Wij hebben namelijk een selectie gemaakt van maatschappijen waarmee wij zaken willen doen. Deze selectie hebben wij gedaan aan de hand van kwaliteit van de voorwaarden, de premie en onze ervaringen met de maatschappij. 

Zo bent u gegarandeerd van een optimaal advies!

 

Wat doen wij?

Wij benaderen iedereen op een heel persoonlijke manier. Iedere situatie is immers anders en daarom adviseren wij u graag in een persoonlijk gesprek. Zo kunt u eenvoudig een overzicht ontvangen van de best mogelijke verzekeringen tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen, willen wij graag een totaalbeeld hebben van uw te verzekeren pakket. Zo kunnen dubbele dekkingen opgespoord en voorkomen worden of informatie over bepaalde risico's goed aan u worden geadviseerd.

Onze dienstverlening hebben wij vastgelegd in onze dienstenwijzer. Deze kunt u vinden bij de downloads. Het bieden van gemak en financieel voordeel voor u staat bij ons voorop!

 

Wat vragen wij van u?

Verzekeringsovereenkomsten die tot stand gekomen zijn door middel van het elektronisch of telefonisch aanleveren van gegevens worden
geacht van u afkomstig te zijn en worden door Foresta verwerkt ten behoeve van het sluiten van overeenkomst.
U bent verplicht de op het polisblad en in de door ons verzonden mailbevestiging vermelde gegevens te controleren en eventuele onjuistheden of afwijkingen binnen 14 dagen na dagtekening van het polisblad schriftelijk aan ons te melden. Na afloop van deze termijn wordt aangenomen dat de door u aan de ons verstrekte gegevens juist zijn overgenomen/weergegeven en dat de opdracht tot verzekeren correct is uitgevoerd.

Vanzelfsprekend vragen wij u ons ook te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie of die betrekking hebben op een derde ,wiens belangen worden meeverzekerd, die van invloed kunnen zijn op uw verzekeringspakket. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan de maatschappij het recht op uitkering beperken of laten vervallen en zelfs de verzekering opzeggen.

U dient van ons altijd een bericht te ontvangen ter bevestiging.

 

Onze service.

Daarnaast is het zo dat indien u daadwerkelijk een beroep moet doen op uw verzekering, wij vanzelfsprekend voor uw belangen opkomen. Wij behartigen u belangen zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. Indien u een klacht heeft, verzoeken wij u dit eerst aan ons kenbaar te maken. In de meeste gevallen zullen wij deze dan zo snel mogelijk verhelpen.  Indien ons kantoor en u er toch niet uit kunnen komen, kunt u zich  wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Kifid.

 

Registraties

Ons kantoor is geregistreerd bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Informatie over hun werkwijze kunt u raadplegen op: www.kifid.nl

Bovendien houdt de AFM krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële aanbieders. Ons kantoor is geregistreerd onder nummer: 12005510. Informatie over de AFM kunt u raadplegen op: www.afm.nl

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer: 11029352.

 

Disclaimer

Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Foresta aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, immateriële of materiële schade en gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

- de informatie die op deze site wordt aangeboden.

- de werking of niet beschikbaar zijn van deze site.

- misbruik van deze site.

- defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met   toegang tot of gebruik van deze site.

- verlies van gegevens.

- aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.


U dient bij een aanvraag, mutatie of andere melding altijd een mail van ons te ontvangen ter bevestiging van goede ontvangst en verwerking.

Bewaart u deze goed.  Alleen dan is de door u doorgegeven gewenste aanvraag of mutatie geldig!